Home Evenementen kerkdient: leesdienst br Fennema
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.
  • Begin12 augustus - 09:30

  • Einde12 augustus - 10:30

  • Locatie

kerkdient: leesdienst br Fennema

Mededelingen.

2).       Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed.

3).       Zingen: LB 328: ” Heer Jezus om Uw woord” ( Staande ).

4).       Votum / zegegroet:

Onze Hulp is in de naam van de Heer die Hemel en aarde gemaakt heeft. Genade en vrede zij ons van God de Vader, en van Zijn zoon onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

5).       Zingen: uit GKV bundel Gez 103: 1,2,3,4; “o Schepper Geest woon in uw    kerk”.

6).       Lezen van de wet. ( Joh 15:9-17 ).

7).       Zingen uit GKV bundel Gez 103: 5,6,7,8).

8).       Gebed.

9).       Kindermoment: lied: “ben je groot of ben je klein”.

You tube: versie Leon Rijssen.

10).    Lezen: Handelingen 2: 1-21 en vs 37 – 39.

11).    Zingen: LB Psalm 105: 2 en 5.

12).    Preek nav: Genesis 12:2b . ”een bron van zegen zul je zijn “.

13).    Zingen:          Opwekking 602: “de vrede van God”.

14).    Dankgebed.

15).    Collecte:

16).    Zingen: LB. 477: 1 + 2: “Geest van hierboven”.

17).    Zegen. ( staande ).

De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest, is met ons allen. Amen.                              8).