Home Evenementen kerkdienst: ds. Weij
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.
  • Begin24 maart - 09:30

  • Einde24 maart - 10:30

  • Locatie

kerkdienst: ds. Weij

Voorbereiding

Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)

Zingen: LvdK Psalm 27 vers 1 en 2 (‘Mijn licht, mijn heil is Hij mijn God en Here’)

Stil gebed

Votum (GK Gezang 175B; ‘Onze hulp is in de naam van de Here’)

Groet (beantwoord met gezongen ‘Amen’ uit GK Gezang 175B)

Zingen: Eigen Bundel 113 (‘Machtig God, sterke Rots’)

Leefregel ter voorbereiding op het Avondmaal: 1 Johannes 1 vers 5 t/m 10

Zingen: LvdK Gezang 437 (‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht’)

Gebed

 

Dienst van het Woord

Kindermoment (aansluitend kinderen naar bijbelklas)

Lezingen (NBV; door gemeentelid)

  • Exodus 13 vers 18b t/m 22
  • Jesaja 9 vers 1 t/m 6
  • Maleachi 3 vers 20
  • Johannes 8 vers 12 t/m 20

Zingen: LvdK Gezang 75 vers 8 en 9 (‘Gij zijt het licht van God gegeven’)

Verkondiging uit Johannes 8 vers 12

Zingen: Opwekking 595 (‘Licht van de wereld’)

 

Dienst van gebeden en gaven, wegzending en zegen

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: ELB 184 (‘Ik wandel in het licht met Jezus’)

Zegen (beantwoord met GK Gezang 182D; ‘Amen, amen, amen’)