Home Evenementen kerkdienst: Tim Kamp
Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.
 • Begin17 februari - 09:30

 • Einde17 februari - 10:30

 • Locatie

kerkdienst: Tim Kamp

 • Votum en groet
 • Psalm 19, 1-3 (©De Nieuwe Psalmberijming)
 • Lezing van de wet – (nieuwtestamentische bewerking Cor van der Leest)
 • Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
 • Gereformeerd Kerkboek 168: 1-2 (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Jeremia 17,5-13
 • Kindermoment (Hierna: kunnen de kinderen van de basisschool naar de bijbelklas)
 • Tekstlezing: Jeremia 17,9-10
 • Preek
 • Psalm 139, 1,5 en 8 (©De Nieuwe Psalmberijming)
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte
 • Eigen bundel nr. 76 (Juicht, want Jezus is Heer)