Home Evenementen kerkdienst: ds. Nederveen
Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.
 • Begin08 december - 09:30

 • Einde08 december - 10:30

 • Locatie

kerkdienst: ds. Nederveen

  • WELKOM + mededelingen door ouderling van dienst
  • STIL GEBED        (staan)
  • ZINGEN : VOTUM / GROET         SELA – Onze hulp en onze verwachting
 • ZINGEN (staan)               Opwekking 194 U maakt ons één                          NB: 2x achter elkaar!

 

 • GEBED
 • BEDIENING VAN DE DOOP
 • lezen formulier
 • vragen aan doopouders
 • gebed voor de doop
 • Kindermoment < … >
 • ZINGEN Evangelische Liedbundel 278    Laat de kind’ren tot Mij komen
 • DOOP … in de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest
 • ZINGEN Opwekking KIDS 185     De Here zegent jou (NB: alleen 1e vers!)
 • vraag aan de gemeente // zegen aan de ouders + doopgeschenk
 • DANKGEBED
 • Advent: intro op kinderwerk
 • ZINGEN:              projectlied Advent 2      op melodie: In Bethlehems’ stal (JdH 613)
 • Kinderen naar bijbelklas

 

  • LEZEN:                 Marcus 10 : 13 – 16          Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen!
 • VERKONDIGING THEMA: Worden als een kind (nav Marcus 10 : 15)
 • ZINGEN               Opwekking 575               Jezus alleen, ik bouw op Hem

 

  • Collecten            tijdens collecte:               Opwekking 642 de rivier ? (verzoeknummer ouders)
 • ZINGEN (staan)               Opwekking 630               Vader, U bent goed

 

  • Leefregel            (kort!)
 • ZINGEN (staan) Opwekking 710              Zegen mij / zegen ons

 

 • Zegen