Home Evenementen kerkdienst: br. Weeda
Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.
 • Begin14 oktober - 19:00

 • Einde14 oktober - 20:00

 • Locatie

kerkdienst: br. Weeda

Orde van dienst voor zondagavond 14 oktober 2018

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Langeslag 38, 8055 PR Laag-Zuthem

 

 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen (ouderling)
 • Intocht
 • Intochtlied: LB Gezang 463:1 en 5 – O Heer die onze Vader zijt…
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Verootmoediging
 • Lied: Eigen Bundel 11 – U bent mijn schuilplaats Heer…
 • Aansporing om te leven volgens Gods wil: Romeinen 12:1 t/m 21
 • Lied: Eigen Bundel 136 – Vader vol van vrees en schaamte…
 • De Heilige Schrift
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Bijbellezing: 1 Koningen 19:1-18 (NBV)
 • Lied: LB Gezang 328:1 en 2 – Here Jezus, om Uw Woord…
 • Verkondiging: De geloofsworstelingen van Elia.
 • Lied: Eigen bundel 137 – Geprezen zij de Here…
 • Gebeden en Gaven
 • Dankzegging en voorbede & gezamenlijk bidden: Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Lezen: Geloofsbelijdenis
 • Lied: LB Gezang 456:1 en 2 – Zegen ons Algoede…
 • Zegen 
 • Antwoordlied: LB Gezang 456:3 Amen, amen, amen! Dat wij niet…