Home Evenementen kerkdienst: br. van Lente
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.
  • Begin14 oktober - 09:30

  • Einde14 oktober - 10:30

  • Locatie

kerkdienst: br. van Lente

Welkom en mededelingen

Liedbundel 144/ ELb 8  (voorzang)

Stilte

Gesproken votum door voorganger: (‘In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn wij hier bijeen’ en wij belijden…

Gezongen ‘votum’ door gemeente:  ‘Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft’

Gesproken groet door voorganger (‘Genade en vrede van God onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus.

Gezongen ‘Amen’  door gemeente

LvdK Ps 145: 1, 5

Inleiding

Gebed om Gods ontferming

GK2006 Ps 81: 1, 4,

Levensregels

Gebed om Gods zegen

Kindermoment

Kinderlied: Liedbundel 42/ ELb 452

Schriftlezing OT, Numeri 11, 24-30 

GK Ps 19: 3

Schriftlezing NT, Marcus 9,38-50

GK Ps 19: 6

Preek

LvdK Gz 473: 1, 2, 5, 10

Gebed + gezamenlijk Onze Vader

Collecte

LvdK Gz 257

Zegen + amen